office@brers.rs

Štampa

Brers tim ima višegodišnje iskustvo u pripremi za štampu materijala svih formata i obima (časopisi, knjige, brošure, katalozi, leci, reklamni materijal, vizitkarte, bilbordi, posteri,…).

Pokrivamo kompletan proces pripreme:

  • lektura i korektura tekstova, po potrebi podrška u sastavljanju tekstova, uređivanju i izboru sadržaja
  • izbor dizajna
  • prelom teksta
  • upućivanje odobenog rešenja na štampu
  • praćenje i kontrola procesa štampe