Štampa

Brers tim ima višegodišnje iskustvo u pripremi za štampu materijala svih formata i obima (časopisi, knjige, brošure, katalozi, leci, reklamni materijal, vizitkarte, bilbordi, posteri,…).

Pokrivamo kompletan proces pripreme:
lektura i korektura tekstova, po potrebi podrška u sastavljanju tekstova, uređivanju i izboru sadržaja
izbor dizajna
prelom teksta
upućivanje odobenog rešenja na štampu
praćenje i kontrola procesa štampe.