office@brers.rs

Štampa

ŠTAMPA/KNJIGE/PUBLIKACIJE

Za vas kreiramo i stvaramo ne samo u onlajn u sferi.

Dizajniramo i pripremamo za štampu vaše knjige, časopise, publikacije, letke, brošure, vizitkarte, kompletan reklamni materijal–sve što zamislite… Radimo lekturu i korekturu teksta, a sav materijal pratimo i kontrolišemo i nakon predaje štampariji. Možemo vam preporučiti odlične štamparije sa kojima uspešno sarađujemo.

Nije sve digitala – ima nešto i u mirisu papira.