office@brers.rs

Štampa

Višegodišnje iskustvo u pripremi za štampu

Brers tim ima višegodišnje iskustvo u pripremi za štampu materijala svih formata i obima (časopisi, knjige, brošure, katalozi, leci, reklamni materijal, vizitkarte, bilbordi, posteri,…).

Pokrivamo kompletan proces pripreme:

  • lektura i korektura tekstova, po potrebi podrška u sastavljanju tekstova, uređivanju i izboru sadržaja
  • izbor dizajna
  • prelom teksta
  • upućivanje odobenog rešenja na štampu
  • praćenje i kontrola procesa štampe
  • štampanje knjiga, publikacija, brošura, flajera...
Photo

Nije sve digitala ima nešto i u mirisu papira

Za vas kreiramo i stvaramo ne samo u onlajn u sferi.

Dizajniramo i pripremamo za štampu vaše knjige, časopise, publikacije, letke, brošure, vizitkarte, kompletan reklamni materijal–sve što zamislite… Radimo lekturu i korekturu teksta, a sav materijal pratimo i kontrolišemo i nakon predaje štampariji. Možemo vam preporučiti odlične štamparije sa kojima uspešno sarađujemo.